Obecnie uczy się 433 uczniów w 24 oddziałach.
W roku szkolnym 2015/2016 uczyło się 433 uczniów w 23 oddziałach.
W roku szkolnym 2014/2015 uczyło się 460 uczniów w 22 oddziałach.


W szkole pracuje 46 nauczycieli.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym sekretariatem.
Tel./fax: 85 71 89 515
e-mail: sekretariat@gzsmich.pl administrator strony: informatyk@gzsmich.pl