AKTUALNOŚCI

witrynie redagowanej przez nauczycieli GZS

zobacz także: Klasa na medal || Tydzień życzliwości || Gimnazjada w pływaniu

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

We czwartek 16 marca bieżącego roku odbył się etap szkolny Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” organizowanego przez Kangourou Sans Frontières Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.

Brali w nim udział uczniowie Naszej Szkoły oraz Zespołu Szkół w Michałowie i Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie. Ogólna liczba biorących udział uczniów osiągnęła 75, co daje nam wysokie piąte miejsce w rejonie białostockim w liczbie uczestników.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie: Dorota Golak, Irena Kulesza, Anna Bogdanowicz, Joanna Romańczuk, aktywnie wspomagała pani Alicja Smoleńska-Ziuzia.

Wszystkim uczestnikom życzymy maksymalnych wyników punktowych i atrakcyjnego wyjazdu zagranicznego.

Szkolny Koordynator Konkursu „Kangur Matematyczny”: Jan Bójko


SPOTKANIA NT. ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

W dniach 9 i 10 lutego 2017 r. w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie odbyły się szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców: „Zagrożenia występujące wśród dzieci i młodzieży".

Tematyka spotkań była zgodna z celami zawartymi w Programie Profilaktyki i Bezpieczeństwa na lata 2012-2017:

 • Wyposażenie uczniów i rodziców w wiedzę na temat konsekwencji sięgania po środki zmieniające świadomość (papierosy, alkohol, dopalacze, leki, narkotyki).
 • Zwiększenie świadomości o niebezpieczeństwach w świecie multimediów.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych.
 • Doskonalenie przez rodziców i nauczycieli kompetencji wychowawczych.

W ramach szkoleń przeprowadzono:

 • 5 dwugodzinnych warsztatów dla uczniów klas V – VI;
 • Szkoleniową radę pedagogiczną;
 • Wywiadówkę dla rodziców klas IV – VI SP oraz I – III gimnazjum.

Spotkania przeprowadził pan Marek Mudant certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza, specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

Szkolenia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem uczniów, nauczycieli i rodziców.

Spotkania w całości sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie, za co składamy serdeczne podziękowania.

Pedagog szkolny - Dorota Ostaszewska


Gimnazjaliści na plenerowych zajęciach artystycznych

W dniu 18 stycznia klasa IIIa rzuciła się w wir tworzenia sztuki współczesnej z wykorzystaniem niestandardowego materiału jakim jest śnieg. Gimnazjaliści z młodzieńczym zapałem i odwagą lepili, wygniatali i oblepiali, a potem poddawali interpretacji i ocenie utworzone dzieła sztuki. Zabawie, dyskusji i prześciganiu się w kreatywności nie było końca.

Tekst i foto: Anna Rasiuk


Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie

W dniu 11 stycznia 2017r. odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie. W głosowaniu wzięło udział 87 uczniów z czego 84 głosy były ważne.

Najwięcej głosów zdobyła uczennica klasy 3 (gimnazjum) - Valeria Liuliak. Zobacz wyniki (60kB) protokół

Opublikował: mkw


Mikołajki w GZS

6 grudnia 2016


Witaminowy dzień

25 października 2016r. uczniowie klasy Ia przy pomocy wychowawczyni oraz mam wykonały przepyszną sałatkę owocową.


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

PAŹDZIERNIK 2016

Na tegorocznej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywającej się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku trzech nauczycieli GZS w Michałowie zostało wyróżnionych odznaczeniem państwowym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

 • Pani mgr Krystyna Kaczmarek
 • Pan inż. Włodzimierz Kaliszuk
 • Pani mgr Anna Rasiuk

  Gospodarzem uroczystości była Pani Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty, która powitała wszystkich zaproszonych oraz wyraziła uznanie dla pedagogów i pracowników podlaskiej oświaty.

  W uroczystościach uczestniczył Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, którzy wręczali odznaczenia państwowe, a także: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, organizacji związkowych i instytucji oświatowych wspierających oświatę.

  na stronie KO w Białymstoku zobacz galerię zdjęć


  ARCHIWUM DZIAŁU AKTUALNOŚCI

  Rok szkolny 2015/2016

  Rok szkolny 2014/2015