AKTUALNOŚCI archiwalne - 2014-2015

witrynie redagowanej przez nauczycieli GZS

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie

26 czerwca 2015

nagrodzeni rodzice
ślubowanie klas 6 czyli przyszłych gimnazjalistów
ślubowanie absolwentów gimnazjum
kilka słów wzruszającego pożegnania
krokiem poloneza opuszczają gimnazjum1 czerwca 2015 - Dniem Sportu w GZS

W ramach obchodów Dnia Dziecka w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie odbyły się zawody sportowe. Zawody promowały akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczniowie biorący udział oraz kibice przestrzegali zasad sportowej rywalizacji oraz kulturalnego kibicowania.

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w „Olimpijce”. Reprezentacje klas I – III Szkoły Podstawowej, składające się z dziewcząt i chłopców rywalizowały ze sobą w formie wyścigów rzędów. Wszyscy świetnie się bawili, a dzieci wyróżniało duże zaangażowanie w poszczególnych konkurencjach sportowych i chęć zdobycia jak najlepszego miejsca.

Plan Dnia Sportu

Poniedziałek 01.06.2015r.

 • 8:00 - 9:00 - uczniowie Szkoły Podstawowej pod opieką wychowawców
Gimnazjum - dwie pierwsze lekcje według planu
 • 9:00 - 10:00 - Olimpijka kl.I-III Szkoły Podstawowej. Uczniowie kl. IV-VI kibicują podczas olimpijki.
 • 10:00 - podsumowanie biegu "Polska Biega 2015"
Po Olimpijce kl. I-III Szkoły Podstawowej - zajęcia według planu
 • 10:30 -12:15 - Biegi przełajowe kl. IV-VI i I-III Gimnazjum
 • 10:30 - start kl. IV SP chłopców i dziewcząt
 • 10:45 - start kl. V SP chłopców i dziewcząt
 • 11:15 - start kl. VI SP chłopców i dziewcząt
 • 11:30 - start kl. I GIM chłopców i dziewcząt
 • 11:45 - start kl. II GIM chłopców i dziewcząt
 • 12:00 - start kl. III GIM chłopców i dziewcząt
 • 12:20 - podsumowanie biegów przełajowych

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum od godz. 10:15 do 12:20 (podczas biegów) znajdują się pod opieką wychowawców.

 • 13:00 - odjazdy autokarów

15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny w GZS

Główną ideą tego przedsięwzięcia była integracja społeczności lokalnej, wzmocnienie relacji pomiędzy szkołą i rodzicami, zachęcenie do wspólnego spędzania czasu wolnego z rodziną i ze szkołą. Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały od kilku tygodni, zaangażowani zostali uczniowie, rodzice, babcie i dziadkowie, nauczyciele, firmy i instytucje zaprzyjaźnione ze szkołą.

Oto radosny dzień na wesoło:
Odświętnie udekorowano szkołę i jej otoczenie, a w sali gimnastycznej zebrali się goście, rodzice, dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie i nauczyciele
Uroczystość rozpoczęto wystąpieniem Dyrektora szkoły Jana Łukszy - on też ma talent!

Pierwszym, najbardziej wyczekiwanym, punktem programu był Finał konkursu Ja Też Mam Talent.
W konkursie dzieci i młodzież zaprezentowały talenty muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne.
Występom towarzyszyły trema, skupienie, wzruszenie i radość – wszak chodziło przede wszystkim o zabawę.
Werdykt wydany został przez specjalnie powołane jury.

Motywem łączącym były pielęgnowane przez uczniów talenty – czyli taka rodzina z pasją.

W drugiej części zgromadzeni mogli zobaczyć prezentacje klas w dowolnej aranżacji.Rodziny klasowe zaśpiewały przygotowane wiersze i piosenki, zaprezentowały modę wiosenną i dynamiczne tańce od żabich podskoków zaczynając...

W Dzień Rodziny Gminny Zespół Szkół w Michałowie otworzył swoje podwoje dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych taką propozycją, a na różnorodność propozycji nikt nie mógł narzekać.

W ofercie znalazły się: soki ze świeżych owoców, łakocie, kanapki ze smalcem, swojskie jadło (grochówka i bigos przygotowane przez niezawodne panie kucharki ze szkolnej stołówki), dmuchańce, zjeżdżalnie, gigantyczne bańki, wesołe zwierzątka z balonów, malowanie twarzy, stoisko z konkursami przygotowane przez Nadleśnictwo Żednia, gry i zabawy sportowe: hokej, piłka nożna, strzelanie do tarczy, wędkowanie, loterie fantowe oraz spotkania z wolontariuszami ze stowarzyszenia ANAWOJ.

Fragmenty tekstu z artykułu Jest taki jeden dzień w roku autorstwa: Iwony Anchim
Zdjęcia: Włodzimierz Kaliszuk

Park Rodzin Michałowskich

26 kwietnia 2015 r. w Michalowie, na zapleczu Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii powstał Park Rodzin Michałowskich. Swoje drzewka rodzinne zasadzili samorządowcy, także minionych kadencji oraz mieszkańcy Michałowa. PRM jest projektem otwartym i będzie rozbudowywany. Przy każdym drzewku znajdzie się tabliczka z nazwiskiem miejscowej rodziny.


Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z woj. podlaskiego do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do warsztatów edukacyjnych dotyczących bociana białego oraz samodzielnego prowadzenia zajęć ekologicznych dotyczących zwyczajów i ochrony Bociana Białego.

Celem szkolenia będzie przygotowanie do warsztatów edukacyjnych dotyczących bociana białego przeprowadzanych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz przekazanie wiedzy dotyczącej prowadzenia zajęć aktywnymi metodami, z naciskiem położonym na ćwiczenia interaktywne, zaangażowanie emocjonalne uczniów.

Szkolenie odbędzie się dnia 31 marca 2015r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4 w godz. 10:00 - 15:00.

Zainteresowane udziałem w szkoleniu osoby powinny wypełnić załączony formularz i odesłać nie później niż do 30 marca 2015r. do godz. 13:00 na adres e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, faksem 85 743 54 08 lub - pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok.

W załączeniu program oraz karta zgłoszenia na szkolenie.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


Program stypendialny Marzenie o Nauce

Edukacyjna Fundacja im. Prof. Romana Czerneckiego ogłosiła kolejny nabór do programu stypendialnego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca 2015 r. Stypendium jest przeznczone dla uczniów ostatniej klasy gimnazjum, którzy dzięki pomocy fundacji mogą spełniać swoje marzenia o nauce i nie martwić się o koszty przez cały okres nauki w najlepszych liceach w Polsce. Fundacja EFC pokrywa wszelkie niezbędne koszty związane z nauką, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w czasie trzyletniej nauki, a także zorganizowane wyjazdy w czasie ferii letnich i zimowych.To stypendium dla młodych ludzi z rodzin o ograniczonych dochodach, z małych i bardzo małych miejscowości.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie Fundacji: www.efc.edu.pl, uruchomiona jest również infolinia tel. +48 606 770 955 (w godz. 8-16). Film promujący tegoroczną rekrutację znajduje się na stronie: youtube


Kieszonkowe dla najlepszych

 1. Od dnia 17-02-2015 w naszej szkole obowiązuje Regulamin Przyznawania Nagrody Rady Rodziców.
 2. Nagroda pieniężna o charakterze motywacyjnym – „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH” za wyniki w nauce przyznawana jest w formie decyzji Rady Rodziców, w trybie wewnętrznych uregulowań
 3. Nagroda motywacyjna za wyniki w nauce „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH” może być przyznana uczniowi, który uzyskał w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się nagrodę:
  • celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,
  • średnią ocen z realizowanych zajęć edukacyjnych 4,75 i więcej,
 4. Nagroda motywacyjna za wyniki w nauce „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH” jest wypłacana raz w miesiącu.
 5. Wysokość nagrody za wyniki w nauce „KIESZONKOWE DLA NAJLEPSZYCH” uzależniona jest od średniej ocen z zajęć edukacyjnych.
 6. Wysokość nagrody ustala i przyznaje w każdym semestrze Rada Rodziców, po zasięgnięciu opinii komisji w ramach środków wygospodarowanych w budżecie Rady Rodziców na ten cel.
Regulamin

Klasyfikacja śródroczna


Zajęcia w czasie FERII ZIMOWYCH

dla uczniów
Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

26 styczeń06 luty 2015 r.
w godz. 9:00 - 12:00

Data Rodzaj zajęć / nr sali Odpowiedzialni
26.01.2015
poniedziałek
 1. Zajęcia plastyczne (s. 7c)
 2. Zajęcia w hali sportowej
 3. Zajęcia w hali sportowej
 4. Przygotowanie do sprawdzianu (s. 3)
 5. Przygotowanie do sprawdzianu (s. 3)
 • W. Barszczewska
 • W. Kwiatkowski,
 • G. Szymański
 • I. Anchim
 • A. Rasiuk
27.01.2015
wtorek
 1. Zagadki matematyczne (s. 9)
 2. Przygotowanie do sprawdzianu kl. VI i egzaminu gimn. (s. 16, 17)
 3. Gry planszowe, zabawy integracyjne (s. 8c)
 • A. Bogdanowicz
 • J. Bójko
 • M. Charytoniuk
 • D. Ostaszewska
28.01.2015
środa
 1. Gry i zabawy świetlicowe (s. 8c)
 2. Przez różowe okulary zajęcia literackie (s. 5)
 3. Przygotowanie do egzaminu gimn. (s. 4)
 4. Przygotowanie do egzaminu gimn. (s. 14)
 • I. Borowska
 • T. Durek
 • E. Głowacka
 • M. Owsiejczuk
29.01.2015
czwartek
 1. Koło ortograficzne kl. I – III (s. 10)
 2. Fakultety z matematyki (s. 15)
 3. Przygotowanie do egzaminu gimn. (s. 17)
 4. Gry i zabawy stolikowe (s. 16)
 • D. Golak
 • E. Mackiewicz
 • K. Kaczmarek
 • J. Wieremiejuk
30.01.2015
piątek
 1. Przygotowanie do Kangurka (s. 6c)
 2. Gry i zabawy stolikowe (s. 16)
 3. Zajęcia komputerowe (s. 1)
 4. Gry i zabawy stolikowe (s. 5)
 • H. Łuksza
 • E. Januszkiewicz
 • W. Kaliszuk
 • A. Żakiewicz
Data Rodzaj zajęć / nr sali Odpowiedzialni
02.02.2015
poniedziałek
 1. Bajki, bajeczki - zaj. literackie (s. 7c)
 2. Tworzymy wiersze o zimie, rozwijamy twórczość (s. 17)
 3. Spotkanie z książką i nie tylko...
 4. Mali artyści rysują (s. 9)
 • A. Monach
 • I. Kardasz
 • A. Kazberuk
 • A. Oziabło
03.02.2015
wtorek
 1. Przygotowanie do egzaminu gimn. (s. 4)
 2. Zajęcia w hali sportowej
 3. Przygotowanie do egzaminu gimn. (s. 14)
 4. Gry i zabawy stolikowe (s. 5)
 • T. Żugaj
 • A. Łapińska
 • A. Owsiejczuk
 • K. Iwaniuk
04.02.2015
środa
 1. Zajęcia plastyczne (s. 11)
 2. Przygotowanie do egzaminu gimn. (s. 14)
 3. Zajęcia w hali sportowej
 4. Zabawy teatralne (s. 17)
 • J. Romańczuk
 • A. Malesińska
 • D. Szemiot
 • E. Hajduk
05.02.2015
czwartek
 1. "Odkryj Białoruś" (s. 3)
 2. Zajęcia komputerowe (s. 1)
 3. "To i owo o przyrodzie" - zagadki i rebusy przyrodnicze (s. 4)
 • E. Gryko
 • W. Łuksza
 • I. Miruć
06.02.2015
piątek
 1. Zajęcia plastyczne (s. 7 c)
 2. Gry i zabawy językowe (s. 3)
 3. Gry i zabawy stolikowe (s. 8c)
 • J. Trojanowicz
 • A. Rosińska
 • A. Owsiejczuk

Wszystkie zajęcia odbywać się będą na I piętrze i w hali sportowej.


WIGILIE I JASEŁKA W SZKOLE

Dnia 17 grudnia 2014r. (środa) od samego rana w naszej szkole odbyły się klasowe wigilie.

Następnie, jak nakazuje tradycja naszej szkoły, rozpoczęto Jasełka - uroczystość szkolną przygotowywą przez uczniów i nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie. W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się goście, rodzice, dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie i nauczyciele. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni aktorzy i wokaliści. Całość inscenizacji była przeplatana kolędami i pastorałkami. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów oraz i opiekunów opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie. Natomiast nasze dzieci miały możliwość uczestniczenia w pięknej bożonarodzeniowej tradycji, a także okazję do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.

Dyrektor GZS Jan Łuksza wręczył zespołowi Prymaki tytuł Przyjaciela szkoły za bezinteresowną pomoc, którą okazują naszej placówce.

Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń złożonych przez burmistrza Michałowa pana Włodzimierza Konończuka, księży obu parafii oraz pana dyrektora Jana Łukszę i panią wicedyrektor Wiolettę Gryko.

W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się goście, rodzice, dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie i nauczyciele
W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się goście, rodzice, dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie i nauczyciele O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni aktorzy i wokaliści
O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni aktorzy i wokaliści Całość inscenizacji była przeplatana kolędami i pastorałkami
Całość inscenizacji była przeplatana kolędami i pastorałkami Młodzieź miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych
Młodzieź miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych Dyrektor GZS Jan Łuksza wręczył zespołowi Prymaki tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY za bezinteresowną pomoc, którą okazują naszej placówce
Dyrektor GZS Jan Łuksza wręczył zespołowi Prymaki tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY za bezinteresowną pomoc, którą okazują naszej placówce Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój
Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój

W tym świątecznym klimacie pożegnaliśmy się aż do Nowego Roku.

Zobacz fotogalerię na gzsmich.edupage.org

Tekst: Elżbieta Hajduk
Zdjęcia: Włodzimierz Kaliszuk

Czy warto postawić na eDziennik?

Aplikacja i wbudowane w nią widżety pozwalają na efektywną wymianę danych między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Aplikacja w prosty i bezpieczny sposób zarządza danymi, pozwalając jednocześnie na łatwe połączenie funkcjonalności e-dziennika ze szkolną stroną WWW.

Wierzymy, że podwójne prowadzenie dokumentacji zostanie wynagrodzone poprzez przydatne funkcje edziennika, a czas poświęcony na wprowadzanie ocen i listy obecności zostanie zaoszczędzony podczas uzupełniania danych statystycznych w zwykłym dzienniku — nie będziemy musieli nic liczyć, tylko przepisać wyliczenia z dziennika elektronicznego.

Tutaj znajdziesz demo Dziennika Elektronicznego

Zainteresowane osoby proszę o kontakt na skrzynkę: informatyk@gzsmich.pl

Zobacz jak działa demonstracja internetowego elektronicznego dziennika lekcyjnego


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa

inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pt: "Rower moją pasją - chcę aktywnie wypoczywać"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Szkolny Klub Sportowy "Herkules" realizuje projekt pt. "Rower moją pasją - chcę aktywnie wypoczywać" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt ma na celu promocję aktywnego trybu życia wśród młodzieży, rozwijanie ich pasji oraz upowszechnienie sportu i zdrowego spędzania czasu już od najmłodszych lat.

W ramach projektu realizowane są wycieczki rowerowe: 5 wycieczek rowerowych "Rowerem przez gminę Michałowo" i 5 wycieczek rowerowych "Szlakiem legend gminy Michałowo" oraz zakupiono 25 rowerów, zawierających w zestawie zamek oraz kamizelkę odblaskową.

Zorganizowano również 10 jednogodzinnych spotkań edukacyjnych dotyczących zasad konserwowania roweru, podstawowej serwisowej obsługi roweru oraz bezpiecznego korzystania i przepisów dotyczących jazdy na rowerze podczas wycieczek w grupach zorganizowanych.

Fotogalerie wycieczek rowerowych:

 • Wycieczka rowerowa do Pieniek
 • Wycieczka rowerowa do Topolan
 • Szlakiem Gminy Michałowo
 • Wycieczka rowerowa do Hieronimowa
 • Wycieczka rowerowa nr 2 do Pieniek

Dziękujemy za szybką pomoc


Jak dobrze, że w Michałowie stacjonuje karetka pogotowia. Dzięki temu dotarcie do osoby potrzebującej pomocy medycznej na terenie naszej gminy znacznie się skraca.

Dziękujemy ratownikom medycznym, którzy w piątek 10 października błyskawicznie dotarli do szkoły i udzielili pomocy naszej uczennicy, która zasłabła.

Dziwaczne stworki z owoców i warzyw

Prace uczniów klas szkoły podstawowej - zobacz galerię i autorów


Pożar w szkole - spokojnie to tylko próbna ewakuacja.

W dniu 10 października 2014r. w godzinie 10:00 w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia, w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, w których udział wzięło łącznie 418 stałych użytkowników obiektu.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, bez paniki i w sposób uporządkowany szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.

Zarzewie ognia koło Sklepiku szkolnego zostało szybko ugaszone Na miejscu zbiorki nauczyciele sprawdzili czy wszyscy uczniowie opuścili budynek. Po czym Dowódca działań ewakuacyjnych złożył dla Pana Dyrektora raport stanu osobowego ewakuowanych osób.

Odpowiedzialnym za organizację ćwiczenia ewakuacji była pani Marzena Owsiejczuk.Marzena Owsiejczuk

Szkolny plac zabaw

Co dzieciaki powinny robić w przerwach między lekcjami, po szkole, a nawet w trakcie zajęć? Ruszać się! Ruch to zdrowie, ruch to radość i spontaniczność – doskonale wiedzą o tym wychowankowie świetlicy.

Alina Owsiejczuk

 


Już od paru lat nasza szkoła uczestniczy w programie "Owoce i warzywa w szkole". Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania.

W tym roku program jest skierowany również do dzieci z oddziału przedszkolnego. Dzieciom uczestniczącym w programie będą udostępniane 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia) oraz soki. Dzieci otrzymają jabłka, gruszki, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, soki owocowe i warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzyma jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do naszej szkoły odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca - firma "Sebex".

Uczniowie z klas pierwszych wykonali wystawkę warzyw i owoców przygotowując się tym samym do udziału w programie i zachęcając nas wszystkich do zdrowego odżywiania.

 


WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie informuje, że wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom
w 2014 r. "Wyprawka szkolna".

Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników są:

 1. Uczniowie klasy II, III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto,
 2. Uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryteria dochodowe, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
Pomoc finansową przyznaje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń:
 1. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 2. Wniosek (wzór do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły) składany jest
  w terminie do dnia 19 września 2014 r. do dyrektora szkoły.

Pobierz WNIOSEK

Dyrektor szkoły zwraca uprawnionym koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego lub rodzica zastępczego; rachunek; paragon) lub oświadczenie wnioskodawcy o zakupie podręczników.

W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupów zbiorowych dołączyć potwierdzenie zakupu wystawione przez podmiot dokonujący zakupu.

Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).