STREFA - uczeń podstawówki

tu znajdziesz ważne sprawy dla ucznia szkoły podstawowej

Link do ankiety w dniu 24-10-2016

nieaktywny

.

Jeśli chcesz wziąć udział w którymkolwiek Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym, to niezwłocznie powiedz o tym swemu nauczycielowi.

Tylko do 25 września 2016 można zgłosić uczniów podając takie dane jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • miejsce urodzenia,
 • przedmiot,
 • klasę.

  SPRAWDZIAN w klasie 6 szkoły podstawowej - rok 2016

  TERMINY sprawdzianu

  05 kwietnia 2016 (wtorek)

  • 09:00 - 10:20 - częśc 1 (80 min)- język polski i matematyka
  • 11:45 - 12:30 - częśc 2 (45 min)- język obcy nowożytny
  Książeczka informacyjna CKE

  27 maja 2016 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):

  • z części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki
  • z części drugiej, czyli z języka obcego.

  Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (24 czerwca 2016 r.).


  Podręczniki na r. szk. 2015-2016

  Wykazy podręczników na rok szkolny 2015/2016 znajdziesz w plikach PDF:

  SPRAWDZIAN po szkole podstawowej w roku 2015

  01-kwietnia-2015 (środa)

  • 09:00 - częśc 1 - język polski i matematyka
  • 11:45 - częśc 2 - język obcy nowożytny
  o sprawdziane na stronach OKE


  Szóstoklasiści piszą sprawdzian

  33 uczniów naszej szkoły pisało 1 kwietnia 2014 od godz. 9:00 sprawdzian na koniec szkoły podstawowej.

  Na rozwiązanie testu szóstoklasiści mieli 60 minut. W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten wydłużono o 30 minut. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

  Sprawdzian przebiegał zgodnie z procedurami. Wszystkim szóstoklasistom życzyliśmy wysokich wyników