Rada Rodziców

przy Gminnym Zespole Szkół w Michałowie

rok szkolny 2016/2017


Przedstawiciele do Rady Szkoły

Szkoły Podstawowej w Michałowie
 1. Ławniczuk Marta (0a)
 2. Charkiewicz Elżbieta (0b)
 3. Nos Katarzyna (1a)
 4. Zastocki Karol (2a)
 5. Rusak Ewelina (2b)
 6. Mozolewska Ewa (2c)
 7. Kazberuk Anna (2d)
 8. Gryko Angelika (3a) - przewodniczący
 9. Kalinowska Marta (3b)
 10. Zastocka Ewa (3c)
 11. Bancarewicz Sylwia (3d)
 12. Mikołajewicz Andrzej (4a)
 13. Wirkowska Ewa (4b)
 14. Jurczyk Magdalena (4c) - skarbnik
 15. Pawilcz Małgorzata (5a)
 16. Jegorow Joanna (5b)
 17. Jurczuk Magdalena (5c)
 18. Karpiuk Katarzyna (6a)
 19. Ostaszewska Elżbieta (6b)
Gimnazjum w Michałowie
 1. Zakrzewska Elżbieta (IA) - przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Zamiara Magdalena (IB)
 3. Stocka Beata (IIA)
 4. Kazberuk Marek (IIB) - zastępca przewodniczącego
 5. Koronkiewicz Małgorzata (IIIA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS plik PDF 2,55 MB
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE
od ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS plik PDF 214 kB

Niżej archiwum.

rok szkolny 2015/2016

Przedstawiciele do Rady Szkoły

Szkoły Podstawowej w Michałowie
 1. Angelika Gryko (2a) - przewodniczący
 2. Magdalena Jurczuk (4c) - skarbnik
 3. Karol Zastocki (1a)
 4. Sylwia Bancarewicz (1b)
 5. Ewa Mozolewska (1c)
 6. Anna Kazberuk (1d)
 7. Katarzyna Karpiuk (2b)
 8. Ewa Zastocka (2c)
 9. Marta Ławniczuk (3b)
 10. Małgorzata Pawilcz (4a)
 11. Ewa Konończuk (4b)
 12. Małgorzata Konończuk (5a)
 13. Elżbieta Ostaszewska (5b)
 14. Elżbieta Zakrzewska (6a)
 15. Marlena Bocheńska (6b)
Gimnazjum w Michałowie
 1. Marek Kazberuk (IB)- zastępca przewodniczącego
 2. Beata Stocka (IA)
 3. Katarzyna Sikorska (IIA)
 4. Ryszard Balcerzak (IIB)
 5. Jan Aksiucik (IIIA)
 6. Anna Jarmacewicz (IIIB)

"Kieszonkowe dla najlepszych"

 1. Regulamin "Kieszonkowe dla najlepszych" w pliku PDF (375 kB) regulamin
 2. Aneks do Regulaminu Przyznawania Nagrody:

rok szkolny 2014/2015

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Dyrekcji szkoły zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły.
---
KRS 0000031762 cel szczegółowy 600000060637 Rada Rodziców
przy Gminnym Zespole Szkół w Michałowie.
---
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w akcji, a zarazem prosimy o jej rozpowszechnienie wśród rodziny i znajomych.

Przedstawiciele Rady Szkoły

 1. Marek Kazberuk (6b) - przewodniczący
 2. Angelika Gryko (1a) - zastępca przewodniczącego
 3. Marta Ławniczuk (2b) - sekretarz
 4. Magdalena Jurczuk (2a) - skarbnik
 5. Elżbieta Zakrzewska (5a) - komisja rewizyjna
 6. Sławomir Dziewiątkowski (6a) - członek
 7. Dariusz Golak (I B) - członek
 8. Urszula Nowik (0)
 9. Elżbieta Trochimczyk (1b)
 10. Grzegorz Choruży (1c)
 11. Ewelina Rusak (1d)
 12. Agnieszka Ancipiuk (3a)
 13. Ewa Konończuk (3b)
 14. Marta Kalinowska (4a)
 15. Beata Bohdziel (4b)
 16. Marlena Bocheńska (5b)
 17. Katarzyna Sikorska (I A)
 18. Joanna Czaban (II A)
 19. Anna Jarmacewicz (II B)
 20. Ryszard Balcerzak (III A)
 21. Urszula Kasperowicz (III B)
 22. Ewa Konończuk (III C)


Statut Rady Rodziców - plik PDF do pobrania (226 kB)

.

 • Pani Magdalenie Jurczuk
 • Pani Renacie Ławniczuk
 • Pani Angelice Gryko
 • Panu Aleksandrowi Ancipiuk
 • Pani Joannie Jegorow
 • Panu Sławomirowi Dziewiątkowskiemu
 • Pani Katarzynie Monach

.