Zdecyduj się na ubezpieczenie na życie

Zdrowie oraz życie są niezaprzeczalnie wartościami nadrzędnymi. Będziemy je chronić za wszelką ceną. Kompletne nie ma tutaj znaczenia nasz wiek. Zdrowie to podstawa naszego funkcjonowania codziennego w każdym wieku. Polisa na życie Compensa oferuje bardzo szeroki zakres ubezpieczenia przy składkach stosunkowo niskich. Co zawiera dokładnie takie ubezpieczenie?

Ochrona życia oraz zdrowia w jednym

Warto pokusić się o ubezpieczenie życia oraz zdrowia w jednym. Taką możliwość daje nam ubezpieczyciel Compensa. Aby stać się posiadaczem takowej polisy musimy załatwić wszelkie formalności. Jednak są one ograniczone do minimum. Nie musimy mieć stałego zatrudnienia, aby do takiego ubezpieczenie przystąpić. W przypadku osób, które są już na emeryturze jest to bardzo ważna informacja. Umowa zawsze jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Gdy interesuje nas konkretna polisa, to musimy przede wszystkim sprawdzić co obejmuje ubezpieczenie na życie? Ubezpieczenie na życie to między innymi finansowe zabezpieczenie rodziny na wypadek naszej śmierci. Świadczenie otrzymamy także w przypadku, gdy zostanie u nas zdiagnozowana nieuleczalna choroba. Ubezpieczenie także uwzględnia etapy powrotu do zdrowia po pewnym nieszczęśliwym wypadku. Zalicza się do tego: pobyt w szpitalu w następstwie choroby czy też po wypadku, pobyt na OIOM, operacja chirurgiczna oraz rekonwalescencja. W każdym z powyższych przypadków otrzymamy świadczenie w ramach ubezpieczenia na życie.

Jest to także pomoc bezcenna w przypadku jakiegoś poważnego zachorowania czy też uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku. W przypadku uszczerbku musimy zajrzeć do tabletki procentowego trwałego uszczerbku na naszym zdrowiu. Taką tabelkę znajdziemy w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Z tabeli uda nam się wyczytać dokładne wartości, a także procent sumy ubezpieczenia, który jest należny na dany uszczerbek.

Poważne zachorowania zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia to między innymi niewydolność nerek, zawał serca czy też udar mózgu. Są to także niezbędne zabiegi do podjęcia, takie jak operacja aorty, przeszczep narządu, wszczepienia zastawki serca czy też bypassów. W zakresie samej ochrony znajdują się także ryzyka, które są związane z osobami nam najbliższymi. Śmierć partnera czy też małżonka oraz dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku to kolejny element ubezpieczenia na życie Compensa.